Potrącenia do płac

System PKZPSQL ma przygotowane  na dzień dzisiejszy dwa formaty wyprowadzania danych do plików.

 • system płacowy  nazwa zbioru wyjściowego csv

format nazwy PKZPRRMM.csv

Zawartość zbioru :

 1. Nr.ewid. ;                                                 – nr ewidencyjny pracownika   999999
 2. Wkład_przed_potr ;                                  – wkład przed potrąceniami      999999999,99
 3. Saldo_pożyczki_przed_potr ;                    – saldo pożyczki                     999999999,99
 4. Rata_pożyczki ;                                       – rata pożyczki do potrącenia   999999999,99
 5. %_składki ;                                              – procent składki                      99,99
 6. Wpisowe ;                                                – wpisowe                               999999999,99
 7. Rata_żyranta ;                                         – rata pożyczki  spłata żyranta  999999999,99
 8. Chwilówka                                               – chwilówka                              999999999,99

Przykładowe dane

000333;4600,34;9899,00;302,00;4,00;0,00;0,00;300,00

 

 • system płacowy SAP txt

format nazwy PMT_INP_PKZP_MM_RRRR.txt

Zawartość zbioru :

 1. Nr.ewid. |                                             – nr ewidencyjny pracownika     999999
 2. %_składki |                                          – procent składki                       99,99
 3. Wpisowe |                                            – wpisowe                                 999999999,99
 4. Wkład_przed_potr |                              – wkład przed potrąceniami        999999999,99
 5. Chwilówka |                                         – chwilówka                               999999999,99
 6. Saldo_pożyczki_przed_potr |               – saldo pożyczki                         999999999,99
 7. Rata_pożyczki |                                  – rata pożyczki do potrącenia      999999999,99
 8. Rata_żyranta |                                    – rata pożyczki  spłata żyranta    999999999,99

Przykładowe dane

000333|2,00|0,00|5023,94|0,00|2652,00|334,00|0,00||

Zaproponowane  formaty danych wysyłanych  do systemu płacowego są tylko propozycją, która na dzień dzisiejszy jest eksploatowana wraz  z systemem.  Podczas konkretnego wdrożenia systemu PKZPSQL format zbiorów wymiany do płac i z płac musi zostać uzgodniony z konkretnym systemem płacowym. Po prawidłowym dopasowaniu zbiorów wymiany użytkownik przygotowuje zbiory wymiany i wysyła do zbioru płacowego.  Często organizowane jest to poprzez wspólny folder, z którego system płacowy doczytuje aktualne stany zadłużenia i raty do potrącenia w płacach. Po wykonanych obliczeniach płac w tym samym folderze wymiany zapisywane są informacje zwrotne z systemu płac do PKZPSQL z rzeczywiście potrąconym  ratami i składkami.

Ustawienie wspólnego folderu wymiany danych zwalnia użytkownika z jakichkolwiek czynności wysyłania czy odbierania potrąceń. Wykonuje się tylko czynności twórz zbiór wymiany i doczytaj dane potrącone. Takie podejście pozwala na mniejsze problemy związane z błędami wymiany danych.