Opis PKZPSQL

O programie PKZPSQL

Nowa wersja PKZPSQL opiera się na silniku bazy danej sql i może być instalowana lokalnie lub na serwerze.
System pracuje na wszystkich wersjach systemu operacyjnego, włączając wersję 10.

Koncepcja ewidencji pożyczek oparta jest na znanej już z poprzednich wersji pełnej księgowości pożyczek obejmującej wszystkie konta księgowe.

Każdy miesiąc jest oddzielnie księgowany i sprawdzany ze stanami kont bankowych. Pozwala to na poszukiwanie ewentualnych niezgodności w ramach tylko jednego miesiąca.

Dopisanie dokumentu księgowego

Każdy miesiąc jest sprawdzany i zamykany. Zamykanie miesiąca jest wymogiem stosownych przepisów o rachunkowości. Zamkniętego miesiąca nie można otworzyć i poprawiać. Wszystkie zmiany dokonuje się w miesiącu bieżącym przy użyciu dokumentów storna, co pozostawia ślad księgowy i pozwala sprawdzić jakie zmiany nastąpiły i z jakich powodów.
W systemie każdy miesiąc jest oddzielną całością i w odróżnieniu od poprzedniej wersji w dowolnym momencie można wejść do danego miesiąca i przeglądać księgowania z możliwością drukowania zestawień księgowych za konkretny miesiąc (nie dotyczy to miesięcy przeniesionych ze starego systemu).

Do każdego pracownika prowadzona jest oddzielna księgowość jego udzielonych pożyczek i stanu aktualnego zadłużenia.księgowość Do każdego konta możliwe jest przeglądanie analitycznych zapisów od czasu wprowadzenia systemu do eksploatacji wraz z dokumentami przeniesionymi ze starego systemu.
Każdy rok jest zamykany i tworzy się dokument BO następnego roku.
Przeglądając analitykę możemy analizować dzień udzielenia pożyczki i wysokość wypłaconej pożyczki oraz kolejne spłacane raty. Takie prezentowanie danych jest bardzo obrazowe i daje pełne informacje o przebiegu gromadzenia wkładów, udzielania i spłaty pożyczek, pobranych chwilówek.
W systemie prowadzona jest pełna ewidencja udzielonych pożyczek z integralną funkcją kontroli i prowadzenia poręczycieli. W systemie, dla każdej pożyczki podaję się poręczycieli. W przypadku ruchu załogi jest to bardzo ważny element systemu. Pozwala na potrącanie niespłaconego zadłużenia przez poręczycieli bez potrzeby ręcznego pilnowania spłat.
W systemie można określić ile razy każdy pracownik może poręczać pożyczki. Ma to bardzo ważne znaczenie przy wysokich pożyczkach, gdyż może się zdarzyć, że poręczyciel nieświadomie podpisze za wiele pożyczek, a w przypadku utraty pracy przez pożyczkobiorców, dług zostaje do spłaty poręczycielowi.
Każdy rodzaj pożyczki może mieć zdefiniowane ilu poręczycieli jest wymaganych do udzielenia pożyczki.
W ramach udzielonych pożyczek system przekazuje kwoty przyznanych pożyczek, chwilówek itd. do księgowania. Na podstawie przydzielonych pożyczek i stanu zadłużenia przygotowywane są potrącenia miesięczne rat pożyczek do płac.

Po dokonaniu obliczeń płac przyjmuje się do systemu wartości potrąconych rat i składek do zaksięgowania w systemie pożyczek.

System nie ma ograniczenia co do ilości stanowisk pracy i można to tak zorganizować, że wprowadzaniem wniosków na pożyczki może zajmować się członek zarządu kasy a księgowość może prowadzić księgowa.

Baza danych systemu PKZP oparta jest na bazie SQL w wersji 2008, 2012, 2014 płatnych lub w wersji bezpłatnej Express.

Copyright © 2015
Zakład Usług Informatycznych DIODA
55-040 Bielany Wrocławskie
ul. Widok 4
tel 601 479247

pkzp@pkzp.pl